Algemene Voorwaarden André Roodhuizen

Wanneer de klant een fotosessie of bruidsfotografie boekt bij André Roodhuizen Fotografie gaat hij/zij akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

1. Met het aangaan van een overeenkomst tot het maken van een fotosessie of huwelijksreportage geeft de fotograaf de garantie om – buiten het geval van overmacht – op de afgesproken tijden aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht zo goed mogelijk uit te voeren.

2. Na het vastleggen van de datum en tijden betaalt de klant 1 derde deel van het totaalbedrag (volgens factuur). De klant dient binnen 2 weken na het ontvangen van de digitale factuur het totale bedrag te hebben overgemaakt. Zo niet dan vervalt de reservering.

3. In geval van annulering van een gemaakte opdracht vanuit de klant, heeft de klant geen recht op restitutie. Ik zal proberen de dag opnieuw te verkopen (trouwreportage), lukt dat zal ik de aanbetaling terugstorten.

4. Mocht ik onverhoopt door overmacht niet in staat zijn de opdracht uit te voeren, zal ik zorgen voor een vervanger. Ik heb met 3 professionele fotografen afspraken hierover.

5. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke, emotionele dan wel materiële schade, opgelopen voor, tijdens of na een fotosessie op locatie of in een studio.

6. Extra kosten, zoals entreeprijzen voor binnen- en/of buitenlocaties, parkeerkosten etc., zijn niet inbegrepen in de uurprijzen. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening van het de klant, en worden wanneer niet meegenomen in de originele offerte alsnog na de reportage in rekening gebracht. Ook extra geboekte uren (indien overlegd) worden achteraf in rekening gebracht. In het geval ik tijdens het diner aanwezig ben, ga ik er vanuit dat er voor mij ook eten geregeld is.

7. De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van mijn website, Facebookpagina of het gebruik van (beeld)informatie die op deze sites wordt verstrekt.

8. Ik behoudt het recht om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

9. Het auteursrecht van de foto’s ligt bij mij. De klant geeft mij toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog/portfolio/nieuwsbrief/social media/andere websites) en in betaald en onbetaald drukwerk (zoals flyers/exposities/boeken/producten). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te maken aan mij. In dat geval zal ik geen foto’s publiceren of laten zien aan anderen. De klant mag de (daarvoor door de fotograaf aangegeven) foto’s zelf ook plaatsen op social media sites mits de foto’s voorzien van mijn naam. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Andere uitsneden of bewerkingen zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of online media.

10. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op hen een of andere manier schade berokkenen kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

11. André Roodhuizen Fotografie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het ongeoorloofd gebruik van derden, doordat er bijv. foto’s worden gekopieerd worden van deze website of mijn Facebookpagina.

12 Omdat ik de hoge resolutie beelden uitlever moet de klant zelf zorgdragen voor archivering en backup van deze beelden na levering.